Huisvesting


1 september - Gunst van GVB
BRAM heeft in goed overleg met GVB alvast drie stallingsplekken in Garage Zuid ter beschikking gekregen. Helaas is Garage Zuid een openluchtstalling en is de gunst van een tijdelijk karakter, zo beseft ook GVB. Desalniettemin zijn wij erg blij met de handreiking. Passende stallingsruimte blijft echter een noodzaak.

Eén van de belangrijkste punten die wij bij het oprichten van de stichting BRAM voor ogen hadden, is dat al wij die mooie museumbussen graag goed willen onderhouden, koesteren en dus ook droog en warm kunnen stallen. Gelukkig staan alle bussen die BRAM beheert momenteel onder dak. Echter omdat het in en uitrijden een tijd rovende klus is en op sommige dagen wordt beperkt zijn onze wagens minder goed inzetbaar. Consequentie daarvan is ook dat op dit moment het bijna niet mogelijk om de bussen te onderhouden of te restaureren, eenvoudigweg omdat deze stalling daar niet geschikt voor is. Een mooi lichtpunt in deze is dat een afvaardiging van BRAM in juli 2013 bij GVB is geweest om daar het een en ander in goed overleg te bespreken. Eén van de uitkomsten is dat we bij GVB een aantal tijdelijke stallingsplekken mogen gebruiken om gemakkelijker onze museumritten te rijden. Daar zijn we GVB uiteraard zeer erkentelijk voor. U begrijpt dat deze geste van GVB nog niet het uiteindelijke doel is dat we voor ogen hebben omdat wij op zoek zijn naar een eigen onderkomen. Het lastige nu is dat er in Amsterdam en omgeving weinig betaalbare plekken zijn om deze museummaterieel te stallen. Daarom deze oproep van stichting BRAM om voor ons uit te kijken en/of uw huisvestingssuggesties te delen: locaties, waarvan u denkt dat het een goede en relatief goedkope stalling is in de omgeving van Amsterdam. Uiteraard houden wij u op de hoogte houden zodra er vooruitgang is geboekt. Uw e-mails met suggesties zijn meer dan welkom: info at bram-amsterdam.nl

Namens Stichting BRAM,
bij voorbaat dank.